Sep 15, 2008

Mamamatay na Daw?

0 na lasing
Dalawang magkaibigan ang umakyat ng bundok. Habang nasa kakahuyan, biglang natuklaw ng ahas ang tagiliran ng isa sa kanila. Dahil hindi alam ng kaibigan ang gagawin sa natuklaw na kasama, napagpasyahan niyang tumakbo patungo sa bayan para makahingi ng tulong sa doktor.

Sampung milya ang tinakbo niya patungong bayan mula sa kinaroroonan nila, hanggang nakahanap nga siya ng isang doktor. Doktor na kasalukuyang nagpapaanak ng sanggol sa isang babae.

Lalaki 1: Dok! Kailangan ko na tulong niyo! Natuklaw ng ahas ang kasama ko, hindi ko po alam ang gagawin. Kayo lang po makakatulong sa kanya.

Doktor: Naku! Hindi ako makakaalis. Kailangan ko muna gawin ang dapat kong gawin dito sa nanganganak. Pero ituturo ko sa'yo ang dapat mong gawin. Kumuha ka ng kutsilyo, humiwa ka letrang X kung saang bahagi natuklaw ang kasama mo, sipsipin mo ang lason at iluwa mo iyon sa lupa.

Dali-daling tumakbo ang lalaki na naguguluhan pa rin dahil sa katarantahan. At nakarating siya sa kinaroroonan ng kaibigan habang siya ay humihingal sa pagod.

Lalaki 2: Oh ano pare? Ano'ng sabi ng doktor?

Lalaki 1: Ah? Eh... Sabi niya, mamamatay ka na raw!

Comments

0 comments to "Mamamatay na Daw?"

Post a Comment

Bago malasheng ng tuluyan... mag-iwan muna ng kumento...

 

Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com Customized by Vhonne DeVille